Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu E5 luồng hàng hải chuyên dùng nhiệt điện Vũng Áng 1

Thứ Sáu, 03/05/2019, 07:56 GMT+7

HTH - 11 - 2019

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý:

: Hà Tĩnh

: Nhiệt điện Vũng Áng 1

: E5

 

 

Hệ VN - 2000

Hệ WGS - 84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°06'31.9"

106°22'58.0"

18°06'28.3"

106°23'04.7"

Căn cứ văn bản số 810/ĐLDKHT-ATSKMT ngày 25/4/2019 của Công ty Điện lực dầu khí Hà Tĩnh; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: phao báo hiệu E5 luồng hàng hải chuyên dùng Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã được phục hồi hoạt động theo các đặc tính đã thông báo.

Thông báo hàng hải số 57/(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 01/3/2019 không còn hiệu lực.

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc )