Về việc tạm ngừng hoạt động thiết bị đèn trên phao thử nghiệm 15TN đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng

Thứ Sáu, 19/04/2019, 09:09 GMT+7

HPG-32-2019

Vùng biển              : Hải Phòng

Tên luồng              : Hải Phòng

Tên đoạn luồng      : Lạch Huyện

Tên phao               : 15TN

Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°48'04.2"

106°54'50.5"

20°48'00.6"

106°54'57.3"

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thiết bị đèn trên phao thử nghiệm 15TN đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng đã tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 19/4/2019.
Các đặc tính khác của phao báo hiệu trên không thay đổi.
 
( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc )