Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng xuất Xi Măng và cảng nhập Clinker trên sông Soài Rạp

Thứ Tư, 17/04/2019, 16:58 GMT+7

HCM – 15 – 2019

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ Đơn đề nghị số 01/ĐTBHH-HPGP ngày 16/4/2019 của Chi nhánh Công ty xi măng Chinfon – nhà máy nghiền Clinker Hiệp Phước về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng xuất xi măng và cảng nhập Clinker trên sông Soài Rạp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng nhập Clinker, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

C1

10039’06,2” N

106044’24,5” E

10039’02,5” N

106044’31,0” E

C2

10039’08,1” N

106044’26,6” E

10039’04,5” N

106044’33,1” E

C3

10039’03,4” N

106044’31,1” E

10038’59,7” N

106044’37,5” E

C4

10039’01,4” N

106044’28,9” E

10038’57,7” N

106044’35,4” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 3,2m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng xuất xi măng, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

KN1

10039’02,0” N

106044’25,4” E

10038’58,4” N

106044’31,8” E

KN2

10039’04,1” N

106044’23,5” E

10039’00,4” N

106044’30,0” E

KN3

10039’05,1” N

106044’23,9” E

10039’01,5” N

106044’30,3” E

KN4

10039’02,3” N

106044’26,5” E

10038’58,6” N

106044’32,9” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 0,1m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu BV-1 tỷ lệ 1/1000 do Công ty Cổ phần tư vấn phát triển cảng Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đo đạc hoàn thành tháng 4 năm 2019.\

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Nam )