Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng quân sự Quy Nhơn

Thứ Ba, 16/04/2019, 16:11 GMT+7

Vùng biển: Tỉnh Bình Định.

Tên luồng: Luồng hàng hải Quy Nhơn.

Căn cứ Đơn đề nghị số 929/ĐN-TCT ngày 11/4/2019 của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải về độ sâu khu nước trước cầu cảng Quân sự Quy Nhơn; Báo cáo kết quả Khảo sát địa hình số 441/BC-XNKSHHMN ngày 04/4/2019, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu QSQN_1904, tỷ lệ 1/1.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 4/2019,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát độ sâu khu nước trước cầu cảng Quân sự Quy Nhơn, được xác định bởi các điểm có tọa độ như sau:

Điểm khống chế

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A1

13046’18,7”N

109014’58,3”E

13046’15,0”N

109015’04,8”E

A2

13046’22,9”N

109015’06,9”E

13046’19,2”N

109015’13,5”E

A3

13046’18,2”N

109015’08,5”E

13046’14,5”N

109015’15,0”E

A4

13046’11,2”N

109015’07,0”E

13046’07,5”N

109015’13,5”E

A5

13046’13,3”N

109014’59,6”E

13046’09,6”N

109015’06,1”E

 
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 6.6m./.

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Nam )