Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 15/04/2019.

Thứ Hai, 15/04/2019, 18:14 GMT+7

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,7m lúc 01h48, thấp nhất 0,8m lúc 11h38.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,0m lúc 00h58, thấp nhất 0,7m lúc 13h49.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông nam cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,0m lúc 08h25, thấp nhất 0,4m lúc 15h37.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông nam đến đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,0m lúc 18h55, thấp nhất 0,1m lúc 02h25.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông nam cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,4m lúc 19h12, thấp nhất 0,4m lúc 02h09.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,8m lúc 19h13, thấp nhất 0,6m lúc 02h26.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,5m lúc 19h26, thấp nhất 0,5m lúc 02h39.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,7m lúc 21h14, thấp nhất 0,6m lúc 03h42.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,6m lúc 12h04, thấp nhất 1,1m lúc 05h03.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,4m lúc 12h01, thấp nhất 1,0m lúc 05h45.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,8m lúc 00h09, thấp nhất 0,3m lúc 07h27.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,0m lúc 00h14, thấp nhất 0,3m lúc 06h30.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 00h12, thấp nhất 0,4m lúc 08h38.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 00h09, thấp nhất 0,6m lúc 16h04.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 00h09, thấp nhất 0,6m lúc 16h04.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,2m lúc 02h02, thấp nhất 0,7m lúc 09h55.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 00h09, thấp nhất 0,6m lúc 16h04.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 00h12, thấp nhất 0,4m lúc 08h38.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,7m lúc 03h57, thấp nhất 0,3m lúc 10h03.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,1m lúc 00h12, thấp nhất 0,4m lúc 13h41.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 00h09, thấp nhất 0,6m lúc 16h04.

 (Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 167