Tạm ngừng hoạt động phao 50 đoạn Bạch Đằng luồng hàng hải Hải Phòng

Thứ Tư, 10/04/2019, 10:42 GMT+7

HPG-28-2019

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Đoạn luồng

: Bạch Đằng

Tên báo hiệu

: Phao 50

         Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°49'44.1"

106°49'22.2"

20°49'40.6"

106°49'28.9"

         Căn cứ điện báo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về sự cố phao 50 trên đoạn Bạch Đằng luồng hàng hải Hải Phòng;

         Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao 50 trên đoạn Bạch Đằng luồng hàng hải Hải Phòng đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 10/4/2019.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

         Các phương tiện thuỷ hành hải trên đoạn luồng trên tăng cường cảnh giới, tuân thủ theo sự điều động của cơ quan chức năng tại hiện trường./.

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc )