Về khu vực thi công công trình kè bảo vệ của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ mở rộng kho bãi bến số 1 - Cảng Chân Mây

Thứ Năm, 28/03/2019, 09:05 GMT+7

HUE - 03 - 2019

    Vùng biển                : Thừa Thiên - Huế

    Tên luồng                 : Chân  Mây

          Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 83/ĐN-CM ngày 21/3/2019 của Công ty cổ phần cảng Chân Mây; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về khu vực thi công công trình kè bảo vệ của dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ mở rộng kho bãi bến số 1 -Cảng Chân Mây như sau:

1. Khu vực thi công:

        Khu vực thi công được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A1

16°19'58.5"

108°01'00.6"

16°19'54.9"

108°01'07.2"

A2

16°19'58.5"

108°01'03.5"

16°19'54.9"

108°01'10.1"

A3

16°19'53.6"

108°01'03.5"

16°19'49.9"

108°01'10.1"

A4

16°19'53.6"

108°01'00.6"

16°19'49.9"

108°01'07.2"

2. Thời gian thi công: từ ngày 28/3/2019 đến ngày 02/7/2019

 

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc )