Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Lò - Nghệ An

Thứ Năm, 28/03/2019, 09:17 GMT+7

NAN - 05- 2018

          Vùng biển             : Nghệ An

          Tên luồng             : Cửa Lò

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Cửa Lò được hoàn thành ngày 15/3/2019; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

          Độ sâu luồng hàng hải Cửa Lò được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

          1. Luồng tàu:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 100m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -6,2m (âm sáu mét hai).

Lưu ý:  Dải cạn tại phía biên trái luồng từ thượng lưu phao 2 khoảng 240m đến thượng lưu phao 4 khoảng 120m có độ sâu từ  -5,5m đến -6,1m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 20m.

          2. Vùng quay trở tàu trước cảng

          Trong phạm vi vùng quay trở tàu thiết kế được giới hạn bởi đường tròn đường kính 220m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 18°49'51.3"

 105°42'19.8"

 18°49'47.7"

 105°42'26.5"

Độ sâu đạt: -6,2m (âm sáu mét hai).

                                                                                          HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

            Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Lò đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng. Tăng cường cảnh giới, đi về bên phải luồng khi đi qua phao báo hiệu N khống chế vị 

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc )