Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu số 1 luồng hàng hải Dung Quất

Thứ Hai, 25/03/2019, 08:28 GMT+7

QNI-06-2019

 

Vùng biển

: Quảng Ngãi

Tên luồng

: Dung Quất

Tên báo hiệu

: 1

Hệ VN-2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 15°24'57.1"

108°46'32.0"

15°24'53.4"

 108°46'38.6"

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về sự cố phao báo hiệu số 1 luồng hàng hải Dung Quất bị đứt trôi; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Do sự cố, phao báo hiệu 1 luồng hàng hải Dung Quất tạm ngừng hoạt động từ ngày 25/3/2019.
 
( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc )