Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải luồng chuyên dùng vào bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận

Thứ Ba, 19/03/2019, 10:39 GMT+7

 BTN – TG – 04 – 2019

- Vùng biển:     Tỉnh Bình Thuận

- Tên luồng:    Luồng chuyên dùng vào Bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân.

- Tên báo hiệu: “1”, “2”, “3”, “4”, “PL1”, “PL2”

Căn cứ Đơn đề nghị số 18/CV-VTGP ngày 13/3/2019 của Công ty Cổ phần cảng Tổng hợp Vĩnh Tân về việc thông báo hàng hải thiết lập hệ thống báo hiệu hàng hải cho luồng vào khu nước Bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập hệ thống phao báo hiệu hàng hải luồng chuyên dùng vào Bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận, với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí: Luồng chuyên dùng vào Bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận.

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

“1”

11017’56,2”N

108049’16,4”E

11017’52,5”N

108049’22,8”E

“2”

11017’45,8”N

108049’05,7”E

11017’42,1”N

108049’12,1”E

“3”

11018’41,5”N

108049 02,5”E

11018’37,8”N

108049’08,9”E

“4”

11018’37,5”N

108048’43,6”E

11018’33,8”N

108048’50,0”E

“PL1”

11017’39,6”N

108049’18,8”E

11017’35,9”N

108049’25,2”E

“PL2”

11018’04,6”N

108049’07,3”E

11018’01,0”N

108049’13,7”E

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Phao báo hiệu hàng hải số “1”, “3”:
 • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 2,4m;
 • Hình dạng: Hình tháp lưới;
 • Màu sắc: Toàn thân sơn màu xanh lục;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;
 • Số hiệu: Kẻ chữ “1”, “3”, màu trắng.
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;
 • Tầm hiệu lực: 2,5 hải lý.
 1. Phao báo hiệu hàng hải số “2”, “4”.
 • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái, tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của báo hiệu;
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Toàn thân màu đỏ;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một hình trụ màu đỏ;
 • Số hiệu: Kẻ số “2”, “4”, màu trắng;
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;
 • Tầm hiệu lực: 2,5 hải lý.
 1. Phao báo hiệu hàng hải “PL1”, “PL2”:
 • Tác dụng: Phân luồng giao thông;
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Hình dạng: Hình tháp lưới;
 • Màu sắc: Màu vàng;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
 • Số hiệu: Chữ “PL1”, “PL2”, màu đỏ;
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12,0 giây;
 • Tầm hiệu lực: 2,5 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng chuyên dùng vào Bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận để đảm bảo an toàn hàng hải./.

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Nam )