Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 16/03/2019.

Thứ Bảy, 16/03/2019, 05:03 GMT+7

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Sóng biển cao 1,0-2,0m. biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 4,0m lúc 00h24, thấp nhất 0,5m lúc 11h00.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Sóng biển cao 1,0-2,0m. biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,1m lúc 23h59, thấp nhất 0,5m lúc 12h02.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4. Sóng biển cao 1,0-2,0m. biển động nhẹ. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,0m lúc 20h24, thấp nhất 0,4m lúc 13h05.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4. Riêng Hoàng Sa có gió đông bắc cấp 5. Sóng biển cao 1,0-2,0m ở ven bờ, ngoài khơi 2,0-3,0m, biển động. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,1m lúc 16h51, thấp nhất 0,1m lúc 01h34.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4. Sóng biển cao 1,0-2,0m. biển động nhẹ. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,4m lúc 16h01, thấp nhất 0,4m lúc 00h55.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao 1,0-2,0m. biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,8m lúc 16h19, thấp nhất 0,6m lúc 01h58.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao 1,0-2,0m. biển động nhẹ. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,7m lúc 16h15, thấp nhất 0,6m lúc 01h03.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 5. Sóng biển cao 1,0-2,0m. biển động nhẹ. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,8m lúc 17h06, thấp nhất 0,6m lúc 01h38.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 5. Sóng biển cao 1,0-2,0m. biển động nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,4m lúc 20h03, thấp nhất 1,3m lúc 02h42.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 5. Sóng biển cao 1,0-2,0m. biển động nhẹ. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,5m lúc 21h24, thấp nhất 1,3m lúc 03h46.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,0m lúc 22h38, thấp nhất 0,4m lúc 06h48.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,1m lúc 23h00, thấp nhất 0,4m lúc 14h22.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 00h12, thấp nhất 0,4m lúc 14h20.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 23h51, thấp nhất 0,5m lúc 15h02.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 23h51, thấp nhất 0,5m lúc 15h02.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,3m lúc 01h17, thấp nhất 0,6m lúc 14h58.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 23h51, thấp nhất 0,5m lúc 15h02.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 00h12, thấp nhất 0,4m lúc 14h20.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,8m lúc 03h51, thấp nhất 0,2m lúc 10h15.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,3m lúc 22h24, thấp nhất 0,3m lúc 13h52.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 23h51, thấp nhất 0,5m lúc 15h02.

 (Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 155