Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 15/03/2019.

Thứ Sáu, 15/03/2019, 05:38 GMT+7

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,9m lúc 23h59, thấp nhất 0,6m lúc 10h09.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,9m lúc 23h06, thấp nhất 0,6m lúc 11h12.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,0m lúc 19h17, thấp nhất 0,4m lúc 11h47.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 4. Riêng Hoàng Sa có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 0,5-1,5m , tại Hoàng Sa sóng cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,1m lúc 15h44, thấp nhất 0,2m lúc 23h59.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,4m lúc 14h54, thấp nhất 0,4m lúc 23h59.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 4. Riêng Trường Sa gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,8m lúc 15h34, thấp nhất 0,6m lúc 23h59.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,6m lúc 14h56, thấp nhất 0,6m lúc 23h59.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,8m lúc 16h44, thấp nhất 0,7m lúc 00h31.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,4m lúc 18h44, thấp nhất 1,3m lúc 01h23.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,3m lúc 20h16, thấp nhất 1,3m lúc 01h48.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,0m lúc 21h41, thấp nhất 0,4m lúc 05h52.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đên đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,1m lúc 22h15, thấp nhất 0,4m lúc 13h03.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đên đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,2m lúc 22h07, thấp nhất 0,4m lúc 13h35.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đên đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 23h39, thấp nhất 0,6m lúc 13h26.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đên đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 23h39, thấp nhất 0,6m lúc 13h26.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đên đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,3m lúc 00h27, thấp nhất 0,6m lúc 14h24.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đên đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 23h39, thấp nhất 0,6m lúc 13h26.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đên đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,2m lúc 22h07, thấp nhất 0,4m lúc 13h35.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đên đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,8m lúc 03h51, thấp nhất 0,2m lúc 10h09.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đên đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,3m lúc 21h50, thấp nhất 0,3m lúc 13h35.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đên đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 23h39, thấp nhất 0,6m lúc 13h26

 (Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 155