Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 12/02/2019.

Thứ Ba, 12/02/2019, 16:25 GMT+7

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5-1,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,4m lúc 23h59, thấp nhất 1,3m lúc 09h24.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5-1,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,2m lúc 22h32, thấp nhất 1,3m lúc 11h28.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,0m lúc 18h15, thấp nhất 0,5m lúc 11h30.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Riêng Hoàng Sa không mưa, gió đông bắc cấp 5. Sóng biển cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,0m lúc 15h55, thấp nhất 0,3m lúc 23h59.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,2m lúc 15h10, thấp nhất 0,6m lúc 23h25.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Khu vực Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây có lúc cấp 6. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,6m lúc 15h45, thấp nhất 1,0m lúc 23h49.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,4m lúc 15h24, thấp nhất 0,9m lúc 23h50.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,7m lúc 17h29, thấp nhất 0,9m lúc 23h59.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,5m lúc 19h01, thấp nhất 1,8m lúc 01h06.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,4m lúc 20h16, thấp nhất 1,8m lúc 01h20.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,9m lúc 22h09, thấp nhất 0,4m lúc 14h39.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,0m lúc 22h15, thấp nhất 0,4m lúc 13h37.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 22h41, thấp nhất 0,5m lúc 13h01.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 23h51, thấp nhất 0,7m lúc 13h15.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 23h51, thấp nhất 0,7m lúc 13h15.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,2m lúc 23h59, thấp nhất 0,6m lúc 15h15.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 23h51, thấp nhất 0,7m lúc 13h15.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 22h41, thấp nhất 0,5m lúc 13h01.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,8m lúc 03h57, thấp nhất 0,2m lúc 10h09.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,1m lúc 21h50, thấp nhất 0,5m lúc 13h41.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 23h51, thấp nhất 0,7m lúc 13h15.

 (Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 174