Dự báo thời tiết biển ngày và đêm 11 tháng 02 năm 2019

Thứ Hai, 11/02/2019, 05:52 GMT+7

Trường gió đông đến đông bắc có cường độ trung bình thịnh hành trên khu vực Bắc Biển Đông.

+ Vịnh Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 4.                   

+ Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 4.

+ Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 4.                                

+ Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5.          

+ Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang (bao gồm cả Phú Quốc): Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3-4.                                  

+ Khu vực Bắc Biển Đông: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 5.       

+ Khu vực Giữa và Nam Biển Đông: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5.                  

+ Khu vực quần đảo Hoàng Sa: Không mưa.  Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 4-5.

+ Khu vực quần đảo Trường Sa: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5.                                                          

+ Vịnh Thái Lan: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3-4.        

DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN TỪ 48 ĐẾN 72 GIỜ TIẾP THEO

Áp cao lục địa suy yếu dần. Do đó trường gió đông đến đông bắc trên khu vực Bắc biển Đông giảm dần. Sóng biển vùng ven bờ dao động khoảng 0,5-1,5m, ngoài khơi 1,0-2,0m.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)