Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 10/02/2019.

Chủ Nhật, 10/02/2019, 05:52 GMT+7

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 2,6m lúc 09h13, thấp nhất 1,9m lúc 16h14.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,5m lúc 07h11, thấp nhất 1,1m lúc 21h41.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,0m lúc 15h15, thấp nhất 0,4m lúc 21h48.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3-4.  Riêng khu vực Hoàng Sa có gió đông  nam đến đông cấp 4. Sóng biển cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 0,9m lúc 00h39, thấp nhất 0,4m lúc 07h30.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,2m lúc 00h11, thấp nhất 0,6m lúc 06h51.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 4. Riêng khu vực Trường Sa có gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,6m lúc 00h12, thấp nhất 0,7m lúc 08h22.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 4. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m.
Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,6m lúc 00h14, thấp nhất 0,8m lúc 08h06.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Sóng biển cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,7m lúc 02h17, thấp nhất 0,7m lúc 10h00.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Sóng biển cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,6m lúc 17h31, thấp nhất 1,3m lúc 10h52.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Sóng biển cao 0,5 - 1,5m. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,5m lúc 18h12, thấp nhất 1,4m lúc 11h56.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,9m lúc 05h52, thấp nhất 0,3m lúc 13h32.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 0,9m lúc 06h08, thấp nhất 0,4m lúc 13h20.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 05h21, thấp nhất 0,6m lúc 12h39.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 05h12, thấp nhất 0,8m lúc 20h00.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 05h12, thấp nhất 0,8m lúc 20h00.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,1m lúc 22h23, thấp nhất 0,7m lúc 14h13.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 05h12, thấp nhất 0,8m lúc 20h00.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 05h21, thấp nhất 0,6m lúc 12h39.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,9m lúc 04h02, thấp nhất 0,3m lúc 10h09.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,0m lúc 03h33, thấp nhất 0,6m lúc 14h26.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5 - 1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 05h12, thấp nhất 0,8m lúc 20h00.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 174