Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 07/02/2019.

Thứ Năm, 07/02/2019, 06:19 GMT+7

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông nam đến nam cấp 4-5. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,7m lúc 06h30, thấp nhất 1,1m lúc 15h52.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông nam đến nam cấp 4-5. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,1m lúc 05h41, thấp nhất 0,6m lúc 19h43.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông nam cấp 4. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,0m lúc 13h17, thấp nhất 0,3m lúc 20h02.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông nam cấp 4. Riêng Hoàng Sa: Gió đông  đến đông nam cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,1m lúc 23h03, thấp nhất 0,1m lúc 06h11.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông nam cấp 4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,4m lúc 22h18, thấp nhất 0,4m lúc 05h49.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3-4. Riêng khu vực Trường Sa gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,8m lúc 22h36, thấp nhất 0,4m lúc 06h07.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,8m lúc 23h00, thấp nhất 0,6m lúc 06h59.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,9m lúc 00h31, thấp nhất 0,4m lúc 08h01.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,8m lúc 02h14, thấp nhất 0,7m lúc 09h22.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,7m lúc 02h56, thấp nhất 1,0m lúc 09h47.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,0m lúc 04h09, thấp nhất 0,3m lúc 12h36.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,1m lúc 04h21, thấp nhất 0,4m lúc 13h03.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 02h43, thấp nhất 0,5m lúc 19h07.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 03h41, thấp nhất 0,5m lúc 19h49.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 03h41, thấp nhất 0,5m lúc 19h49.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,1m lúc 06h10, thấp nhất 0,7m lúc 13h34.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 03h41, thấp nhất 0,5m lúc 19h49.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 02h43, thấp nhất 0,5m lúc 19h07.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,9m lúc 04h02, thấp nhất 0,3m lúc 21h45.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,1m lúc 03h28, thấp nhất 0,4m lúc 14h09.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 03h41, thấp nhất 0,5m lúc 19h49.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 174