Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 06/02/2019.

Thứ Tư, 06/02/2019, 05:55 GMT+7

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù. Gió đông nam đến nam cấp 3-4, đêm mạnh dần lên cấp 4-5. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,9m lúc 05h39, thấp nhất 0,8m lúc 15h18.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù. Gió đông nam đến nam cấp 3-4, đêm mạnh dần lên cấp 4-5. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,1m lúc 05h01, thấp nhất 0,5m lúc 18h47.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Không mưa.Tầm nhìn xa trên 10km.Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,0m lúc 12h43, thấp nhất 0,3m lúc 19h22.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Không mưa.Tầm nhìn xa trên 10km.Gió đông đến đông nam cấp 3-4;riêng Hoàng Sa: Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,2m lúc 22h23, thấp nhất 0,0m lúc 05h37.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Không mưa.Tầm nhìn xa trên 10km.Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,5m lúc 21h33, thấp nhất 0,3m lúc 05h26.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Không mưa. Riêng khu vực Trường Sa có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4; riêng khu vực Trường Sa gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,8m lúc 22h07, thấp nhất 0,3m lúc 05h50.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,8m lúc 22h20, thấp nhất 0,5m lúc 06h31.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa vài nơi.Tầm nhìn xa trên 10km.Gió đông bắc cấp 4. Sóng biển cao 0,75-1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,9m lúc 00h09, thấp nhất 0,4m lúc 07h39.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa vài nơi.Tầm nhìn xa trên 10km.Gió đông bắc cấp 4. Sóng biển cao 0,75-1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,8m lúc 15h49, thấp nhất 0,7m lúc 08h54.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Có mưa vài nơi.Tầm nhìn xa trên 10km.Gió đông bắc cấp 4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,6m lúc 02h33, thấp nhất 1,0m lúc 09h08.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,1m lúc 03h41, thấp nhất 0,3m lúc 12h13.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,1m lúc 03h41, thấp nhất 0,4m lúc 20h05.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 02h14, thấp nhất 0,5m lúc 18h28.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 03h13, thấp nhất 0,5m lúc 19h21.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 03h13, thấp nhất 0,5m lúc 19h21.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,2m lúc 05h37, thấp nhất 0,7m lúc 13h23.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 03h13, thấp nhất 0,5m lúc 19h21.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 02h14, thấp nhất 0,5m lúc 18h28.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,9m lúc 03h57, thấp nhất 0,3m lúc 21h40.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,1m lúc 03h16, thấp nhất 0,3m lúc 13h58.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 03h13, thấp nhất 0,5m lúc 19h21.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 174