Về việc tạm ngừng hoạt động phao ĐN báo hiệu vị trí đá ngầm luồng hàng hải Đà Nẵng

Chủ Nhật, 27/01/2019, 13:51 GMT+7

DNG - 02 - 2019

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý:

: Đà Nẵng

: Đà Nẵng

: Phao ĐN

 

 

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°09'42.0"

108°14'31.7"

16°09'38.3"

108°14'38.3"

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao ĐN báo hiệu vị trí đá ngầm luồng hàng hải Đà Nẵng đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 27/01/2019.
 
( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc )