Về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu Limco Asian bị đắm

Thứ Tư, 23/01/2019, 08:00 GMT+7

QBH-01-2019

 

Vùng biển

: Quảng Bình

          Căn cứ văn bản số 21/CVHHQB-TT&ATANHH ngày 23/01/2019 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu LIMCO ASIAN bị đắm tại vị trí có tọa độ gần đúng:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

17°50'53.6"

106°34'56.3"

17°50'50.0"

106°35'03.0"

        Vị trí tàu LIMCO ASIAN cách cảng Hòn La về phía Đông Nam khoảng 6.6 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên vùng biển Quảng Bình tăng cường cảnh giới và hành trình cách vị trí tàu đắm nói trên tối thiểu 1 hải lý.

      Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50016, VN4S0016;

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc )