Dự báo các trường hải dương phục vụ hoạt động khai thác T1-2019 (P3)

1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ

- Phía bắc vịnh: Dòng chảy qua eo Quỳnh Châu hướng về phía vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh và chảy xuống phía nam Vịnh. Tốc độ trung bình khoảng 0,2 hải lý/giờ, lớn nhất 0,9 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển có xu hướng giảm, dao động trong khoảng 18,0-22,5oC, trung bình 20,2oC.

- Phía nam vịnh: Dòng chảy từ khu vực biển Hải Phòng - Quảng Ninh hướng về phía vùng biển Nghệ An - Hà Tĩnh và chảy ra khu vực cửa Vịnh. Tốc độ dòng chảy trung bình khoảng 0,3 hải lý/giờ, lớn nhất 0,7 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển dao động từ 19,7- 25,0oC, trung bình 22,2oC.

2. Vùng biển Quảng Trị đến Bình Thuận

Dòng chảy có hướng chảy từ vùng biển Quảng Trị đến Bình Thuận. Tốc độ dòng chảy trung bình 1,4 hải lý/giờ và lớn nhất đạt 2,4 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động trong khoảng 22,8-27,7oC, trung bình 25,4oC.

3. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa và bắc Biển Đông

Dòng chảy chủ yếu có hướng từ phía kinh tuyến 117o00’ chảy về phía quần đảo Hoàng Sa. Khu vực KĐ:111o00-114o00’ VĐ: 16o00’-18o00, tốc độ dòng chảy trung bình 0,6 hải lý/giờ, lớn nhât 1,6 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển có xu hướng giảm và dao động: 21,0-27,6oC, trung bình 24,8oC.

4. Vùng biển giữa Biển Đông

Tốc độ trung bình 0,4 hải lý/giờ, lớn nhất 1,1 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển giảm nhẹ và dao động trong khoảng 26,8 - 28,4oC, trung bình 27,6oC.

5. Vùng biển quần đảo Trường Sa và nam Biển Đông

Tốc độ dòng chảy trung bình 0,6 hải lý/giờ, lớn nhất 1,7 hải lý/giờ. Khu vực KĐ:115o00-117o00’ VĐ: 08o00’-10o00 và KĐ:109o00-112o00’ VĐ: 5o00’-7o00  xuất hiện xoáy. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng: 26,2- 28,9oC, trung bình 27,2oC.

6. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau

Dòng chảy chủ yếu có hướng chảy từ Bình Thuận đến Cà Mau. Tốc độ trung bình khoảng 0,8 hải lý/giờ, lớn nhất đạt khoảng 2,2 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 25,0- 27,6oC, trung bình 26,5oC.

 7. Vùng biển Tây Nam Bộ

Khu vực ven bờ dòng chảy hầu hết có hướng từ vùng bờ ra phía ngoài khơi vùng biển Tây Nam Bộ. Tốc độ dòng chảy trung bình 0,3 hải lý/giờ và lớn nhất 0,8 hải lý. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 26,4- 28,8oC, trung bình 27,3oC.

(Nguồn Viện nghiên cứu Hải sản)