Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 12/01/2019

Thứ Bảy, 12/01/2019, 05:35 GMT+7

 

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,2m lúc 09h19, thấp nhất 1,5m lúc 18h29.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,9m lúc 07h50, thấp nhất 0,8m lúc 21h13.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5-1,5m.Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 0,9m lúc 15h20, thấp nhất 0,4m lúc 22h22.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Riêng khu vực quần đảo Hoàng Sa không mưa, gió đông băc cấp 4-5.Sóng biển cao 0,5-1,5m, ngoài khơi 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,0m lúc 00h39, thấp nhất 0,3m lúc 08h37.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,3m lúc 00h11, thấp nhất 0,5m lúc 08h10.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4. Riêng khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa, gió đông bắc cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5-1,5m, ngoài khơi 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,9m lúc 00h12, thấp nhất 0,6m lúc 08h44.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,7m lúc 00h14, thấp nhất 0,6m lúc 09h14.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,7m lúc 02h23, thấp nhất 0,4m lúc 10h28.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,6m lúc 18h33, thấp nhất 1,2m lúc 11h15.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,5m lúc 19h31, thấp nhất 1,2m lúc 12h24.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,0m lúc 05h57, thấp nhất 0,3m lúc 14h34.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,0m lúc 06h30, thấp nhất 0,4m lúc 14h56.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 05h38, thấp nhất 0,6m lúc 15h56.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 05h57, thấp nhất 0,7m lúc 21h36.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 05h57, thấp nhất 0,7m lúc 21h36.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,0m lúc 08h25, thấp nhất 0,7m lúc 15h43.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 05h57, thấp nhất 0,7m lúc 21h36.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 05h38, thấp nhất 0,6m lúc 15h56.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,9m lúc 04h08, thấp nhất 0,2m lúc 21h57.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 4.Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,1m lúc 04h13, thấp nhất 0,5m lúc 17h20.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 05h57, thấp nhất 0,7m lúc 21h36.

 (Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 163