Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 11/01/2019.

Thứ Sáu, 11/01/2019, 07:16 GMT+7

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù. Gió đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,5m lúc 08h23, thấp nhất 1,2m lúc 18h07.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù. Gió đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,1m lúc 07h16, thấp nhất 0,6m lúc 20h40.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 0,9m lúc 14h35, thấp nhất 0,3m lúc 21h37.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4. Riêng khu vực Hoàng Sakhông mưa, gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,1m lúc 00h11, thấp nhất 0,2m lúc 07h58.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Sóng biển cao 0,75-1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,4m lúc 00h11, thấp nhất 0,4m lúc 07h47.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,9m lúc 00h12, thấp nhất 0,4m lúc 08h38.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,8m lúc 00h14, thấp nhất 0,6m lúc 08h46.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,8m lúc 01h32, thấp nhất 0,3m lúc 10h05.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,6m lúc 18h04, thấp nhất 1,0m lúc 10h47.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Có mưa ràovài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,5m lúc 18h41, thấp nhất 1,0m lúc 11h56.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Sóng biển cao 0,75-1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,0m lúc 05h24, thấp nhất 0,3m lúc 14h11.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Sóng biển cao 0,75-1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,1m lúc 05h57, thấp nhất 0,4m lúc 14h33.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Sóng biển cao 0,75-1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 05h15, thấp nhất 0,6m lúc 15h28.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Sóng biển cao 0,75-1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 05h40, thấp nhất 0,6m lúc 21h30.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Sóng biển cao 0,75-1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 05h40, thấp nhất 0,6m lúc 21h30.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Sóng biển cao 0,75-1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,1m lúc 07h57, thấp nhất 0,7m lúc 15h32.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Sóng biển cao 0,75-1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 05h40, thấp nhất 0,6m lúc 21h30.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Sóng biển cao 0,75-1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 05h15, thấp nhất 0,6m lúc 15h28.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Sóng biển cao 0,75-1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,9m lúc 04h08, thấp nhất 0,2m lúc 21h51.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Sóng biển cao 0,75-1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,2m lúc 03h44, thấp nhất 0,5m lúc 17h03.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Sóng biển cao 0,75-1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 05h40, thấp nhất 0,6m lúc 21h30.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 163