Dự báo thời tiết biển đêm 09 ngày 10 tháng 01 năm 2019

Thứ Tư, 09/01/2019, 18:02 GMT+7

Trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình thịnh hành trên khu vực biển Đông.

+ Bắc Vịnh Bắc Bộ: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5.

+ Nam vịnh Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5.     

+ Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4.                                     

+ Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4.                 

+ Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5.                                    

+ Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang (bao gồm cả Phú Quốc): Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4.                      

+ Khu vực Bắc Biển Đông: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5; riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.                                  

+ Khu vực Giữa và Nam Biển Đông: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5.                                  

+ Khu vực quần đảo Hoàng Sa: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5.                                      

+ Khu vực quần đảo Trường Sa: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5.

+ Vịnh Thái Lan: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 4.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)