Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Đầm Môn – Tỉnh Khánh Hòa

Thứ Bảy, 05/01/2019, 10:48 GMT+7

KHA – 01 – 2019

- Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa

- Tên luồng:  Luồng hàng hải Đầm Môn

Căn cứ Đơn đề nghị số 130/CV-MINEXCO ngày 30/12/2018 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa đề nghị thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước cầu cảng Đầm Môn,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu Cảng Đầm Môn – tỉnh Khánh Hòa, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  1. Khu vực 1: Được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A

12°40’37,0”N

109°23’47,7”E

12°40’33,3”N

109°23’54,2”E

B

12°40’35,1”N

109°23’52,5”E

12°40’31,4”N

109°23’58,9”E

C

12°40’33,4”N

109°23’53,2”E

12°40’29,7”N

109°23’59,7”E

F

12°40’36,3”N

109°23’46,0”E

12°40’32,6”N

109°23’52,4”E

  • Độ sâu đạt 8,1m trở lên.
  1. Khu vực 2: Được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

C

12°40’33,4”N

109°23’53,2”E

12°40’29,7”N

109°23’59,7”E

D

12°40’31,7”N

109°23’52,5”E

12°40’27,9”N

109°23’58,9”E

E

12°40’34,5”N

109°23’45,3”E

12°40’30,8”N

109°23’51,7”E

F

12°40’36,3”N

109°23’46,0”E

12°40’32,6”N

109°23’52,4”E

  • Độ sâu đạt 13,2m trở lên.
  • Số liệu thông báo nêu trên căn cứ báo cáo khảo sát địa hình số 729/2018/KSĐH kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu ĐM_16_12_18 tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư công trình hàng hải Việt Nam đo đạc hoàn thành tháng 12 năm 2018.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa.

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Nam )