Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “C1”, “C2” phục vụ thi công dự án cảng tổng hợp Cái Mép giai đoạn 1

Thứ Sáu, 04/01/2019, 07:53 GMT+7

VTU – TG – 01 – 2019

 • Vùng biển:     Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

- Tên báo hiệu:     “C1”, “C2”

Căn cứ Đơn đề nghị số 35/2018 ngày 28/12/2018 của Công ty TNHH Cảng tổng hợp Cái Mép về việc thông báo hàng hải phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “C1”, “C2” phục vụ thi công dự án cảng tổng hợp Cái Mép giai đoạn 1,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng ““C1”, “C2” phục vụ thi công dự án cảng tổng hợp Cái Mép giai đoạn 1 với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

“C1”

10°31’15,7”N

107°00’49,4”E

10°31’12,0”N

107°00’55,8”E

“C2”

10°31’26,6”N

107°00’55,6”E

10°31’22,9”N

107°01’02,1”E

 • Tác dụng: Báo hiệu khu vực thi công thuộc dự án cảng tổng hợp Cái Mép giai đoạn 1.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 1,6m;
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Toàn thân màu vàng;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
 • Số hiệu: Kẻ chữ “C1”, “C2”, màu đỏ;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 18,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 Hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, chú ý các phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để đảm bảo an toàn hàng hải.

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Nam )