Dự báo thời tiết biển đêm 08 ngày 09 tháng 01 năm 2019

Thứ Ba, 08/01/2019, 16:37 GMT+7

Trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình thịnh hành trên khu vực biển Đông.

+ Bắc vịnh Bắc Bộ: Có mưa rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5.

+ Nam vịnh Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4-5.      

+ Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4.                     

+ Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4.        

+ Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5.                        

+ Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang (bao gồm cả Phú Quốc): Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4.          

+ Khu vực Bắc Biển Đông: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.                     

+ Khu vực Giữa và Nam Biển Đông: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5.                      

+ Khu vực quần đảo Hoàng Sa: Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5.                               

+ Khu vực quần đảo Trường Sa: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5.                                

+ Vịnh Thái Lan: Không mưa.  Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông cấp 4.     

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)