Về việc thay đổi vị trí, đặc tính nhận biết của đèn biển Ba Làng An

Thứ Năm, 03/01/2019, 10:23 GMT+7

QNI-01-2019

Vùng biển         : Quảng Ngãi

Tên báo hiệu     : Đèn biển Ba Làng An

Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

15°14'33.9"

108°56'17.6"

15°14'30.2"

108°56'24.1"

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ, Công ty CP Xây dựng công trình hàng hải miền Bắc về việc hoàn thành thi công công trình nâng cấp, sửa chữa Trạm đèn biển Ba Làng An, tỉnh Quảng Ngãi;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thay đổi vị trí, đặc tính nhận biết của đèn biển Ba Làng An như sau:

- Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

15°14'34.3"

108°56'17.5"

15°14'30.6"

108°56'24.1"

a) Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Hình dạng: tháp đèn hình trụ;

- Màu sắc tháp đèn: khoang đỏ trắng xen kẽ;

- Chiều cao toàn bộ: 50,0m tính đến mực nước số “0” hải đồ;

- Chiều cao công trình: 22m, tính đến mặt đất;

- Chiều rộng trung bình: 3,5m;

b) Đặc tính nhận biết ban đêm:

- Chiều cao tâm sáng: 48,0m tính đến mực nước số “0” hải đồ.

Các đặc tính khác của đèn biển Ba Làng An không thay đổi (tham khảo Thông báo hàng hải số 405/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 24/12/2015).

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc )