Về khoang thông thuyền và chiều cao tĩnh không thông thuyền cầu Bạch Đằng

Thứ Sáu, 28/12/2018, 09:20 GMT+7

HPG-168-2018

Vùng biển               : Hải Phòng

Tên luồng               : Hải Phòng

          Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 991/2018/CV/BOTCBD ngày 20/12/2018 của Công ty CP BOT cầu Bạch Đằng; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về khoang thông thuyền và chiều cao tĩnh không thông thuyền cầu Bạch Đằng, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

   1. Khoang thông thuyền

- Trong phạm vi khoang thông thuyền xác định bởi các báo hiệu CBĐ1 (đặt tại phía phải luồng, trên trụ T28) và CBĐ2 (đặt tại phía trái luồng, trên trụ T29) gắn trên cầu chiều rộng: 180m, có độ sâu hạn chế -3,0m (âm ba mét) cách biên phải luồng Phà Rừng về phía trụ T28 khoảng 40m;

- Trong phạm vi khoang thông thuyền xác định bởi các báo hiệu CBĐ3 (đặt tại phía phải luồng, trên trụ T29) và CBĐ4 (đặt tại phía trái luồng, trên trụ T30) gắn trên cầu chiều rộng: 180m, có độ sâu hạn chế -2,7m (âm hai mét bảy) cách biên trái đoạn luồng Bạch Đằng về phía trụ T30 khoảng 40m;

    2. Chiều cao tĩnh không khoảng thông thuyền

Chiều cao tĩnh không thông thuyền của cầu Bạch Đằng đoạn qua đoạn luồng Bạch Đằng là: +52,4m (dương năm mươi hai mét tư tính đến mực nước số “0” hải đồ;

          +46,1m (dương bốn mươi sáu mét mốt) tính đến mực nước lớn nhất +6,3m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng và luồng Phà Rừng khi đi qua khu vực cầu Bạch Đằng đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc )