Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Kỳ Hà - Quảng Nam

Thứ Sáu, 07/12/2018, 14:01 GMT+7

QNM-07-2018

 

Vùng biển

Tên luồng

: Quảng Nam

: Kỳ Hà

Tên báo hiệu

: Phao số 4

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

15°29'26.8"

108°41'15.9"

15°29'23.1"

108°41'22.4"

 
Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc khắc phục sự cố phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Kỳ Hà - Quảng Nam;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Kỳ Hà - Quảng Nam đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số 344(T)/2018/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 23/11/2018 không còn hiệu lực.

 

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc )