Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 06/12/2018.

Thứ Năm, 06/12/2018, 17:48 GMT+7

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,4m lúc 04h43, thấp nhất 1,1m lúc 13h37.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,9m lúc 03h30, thấp nhất 0,7m lúc 17h06.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Ngày mai có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,1m lúc 00h10, thấp nhất 0,4m lúc 17h41.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Ngày mai có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Riêng Hoàng Sa có mưa vài nơi, ngày  mai gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8. Sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,1m lúc 21h27, thấp nhất 0,2m lúc 04h24.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Ngày mai có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,4m lúc 20h59, thấp nhất 0,3m lúc 04h47.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4. Riêng Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5. Trong cơn có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,9m lúc 21h22, thấp nhất 0,5m lúc 05h16.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,9m lúc 21h18, thấp nhất 0,7m lúc 05h29.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 2,0m lúc 22h15, thấp nhất 0,5m lúc 07h05.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,9m lúc 14h42, thấp nhất 0,8m lúc 07h47.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,7m lúc 01h20, thấp nhất 0,9m lúc 07h55.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Có mưa rào và  dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,0m lúc 02h51, thấp nhất 0,4m lúc 11h34.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và  dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,1m lúc 03h13, thấp nhất 0,4m lúc 11h50.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và  dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 05h32, thấp nhất 0,4m lúc 16h18.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và  dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 03h53, thấp nhất 0,5m lúc 18h47.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và  dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 03h53, thấp nhất 0,5m lúc 18h47.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và  dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,3m lúc 04h57, thấp nhất 0,6m lúc 21h04.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và  dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 03h53, thấp nhất 0,5m lúc 18h47.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và  dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 05h32, thấp nhất 0,4m lúc 16h18.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và  dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,9m lúc 03h57, thấp nhất 0,3m lúc 21h45.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và  dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,2m lúc 05h10, thấp nhất 0,4m lúc 11h54.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và  dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió đông cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 03h53, thấp nhất 0,5m lúc 18h47.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 155