Về việc tạm ngừng hoạt động phao số 1 luồng Thuận An - Thừa Thiên Huế

Thứ Tư, 05/12/2018, 15:05 GMT+7

HUE - 28 - 2018

Vùng biển           : Thừa Thiên - Huế

Tên luồng           : Thuận An

Tên báo hiệu      : 1

Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°35'00.3"

107°37'02.7"

16°34'56.7"

107°37'09.3"

 
Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về sự cố phao số 1 luồng Thuận An - Thừa Thiên Huế bị đứt trôi.

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 1 luồng Thuận An - Thừa Thiên Huế đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 05/12/2018.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc )