Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 15.000 Dwt của Công Ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ

Thứ Ba, 04/12/2018, 15:01 GMT+7

TVH – 22 – 2018.

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu.

Căn cứ đơn đề nghị số 1850/PLX.TNB.2018 ngày 28/11/2018 của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ về việc đề nghị Công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cầu cảng 15.000 DWT của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng 15.000 DWT, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A1

10006’55,6” N

105042’08,2          ” E

10006’51,9” N

105042’14,7” E

A2

10006’56,3” N

105042’10,6” E

10006’52,7” N

105042’16,7” E

A3

10007’01,2” N

105042’04,4” E

10006’57,6” N

105042’10,8” E

A4

10006’59,1” N

105042’04,0” E

10006’55,5” N

105042’10,4” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 7,5m.

Số liệu độ sâu nêu trên căn cứ vào bình đồ độ sâu ký hiệu BVXDNT tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng công trình giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc hoàn thành tháng 11 năm 2018.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ.

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Nam )