Về việc di dời sà lan qng-0286 bị đắm tại luồng hàng hải Dung Quất - Quảng Ngãi

Thứ Sáu, 09/11/2018, 07:50 GMT+7

QNI-08-2018

 

Vùng biển

: Quảng Ngãi

Tên luồng

: Dung Quất

 

 

 

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về việc Sà lan QNg-0286 bị đắm đã được di dời;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Sà lan QNg-0286 bị đắm tại luồng hàng hải Dung Quất - Quảng Ngãi ở vị trí có tọa độ:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

15°24'38.6"

108°47'43.2"

15°24'34.9"

108°47'49.7"

đã được di dời.

Thông báo hàng hải số 296/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 11/10/2016 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

Ghi chú: + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn;

                + Hải đồ cần cập nhật: VN50023, VN4S0023.

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc )