Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 09/11/2018.

Thứ Sáu, 09/11/2018, 17:29 GMT+7

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,5m lúc 06h30, thấp nhất 1,0m lúc 15h46.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,0m lúc 04h22, thấp nhất 0,8m lúc 18h25.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa rào và dông rải rác ở ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,1m lúc 01h39, thấp nhất 0,4m lúc 19h28.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa rào và dông rải rác ở ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Riêng Hoàng Sa, không mưa, gió  đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,2m lúc 22h57, thấp nhất 0,2m lúc 06h00.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa rào và dông rải rác ở ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,4m lúc 22h18, thấp nhất 0,3m lúc 06h00.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 2,0m lúc 22h41, thấp nhất 0,5m lúc 06h18.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,9m lúc 22h48, thấp nhất 0,7m lúc 06h47.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 2,0m lúc 23h57, thấp nhất 0,4m lúc 07h56.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,9m lúc 16h06, thấp nhất 0,7m lúc 09h11.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 5. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,8m lúc 03h01, thấp nhất 0,9m lúc 09h42.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,0m lúc 04h27, thấp nhất 0,3m lúc 12h47.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,1m lúc 04h49, thấp nhất 0,4m lúc 13h03.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 05h15, thấp nhất 0,5m lúc 21h16.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 05h18, thấp nhất 0,6m lúc 19h49.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 05h18, thấp nhất 0,6m lúc 19h49.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,3m lúc 06h44, thấp nhất 0,6m lúc 22h39.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 05h18, thấp nhất 0,6m lúc 19h49.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 05h15, thấp nhất 0,5m lúc 21h16.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,9m lúc 04h02, thấp nhất 0,3m lúc 21h45.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,3m lúc 06h45, thấp nhất 0,4m lúc 00h12.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 05h18, thấp nhất 0,6m lúc 19h49.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 144