Về độ sâu khu nước trước cầu cảng số 3 (cầu cảng b3-15.000dwt)- khu cảng Gò Dầu B

Thứ Năm, 08/11/2018, 14:17 GMT+7

VTU – 35 – 2018.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ đơn đề nghị số 1011/CĐN-KTCT ngày 31/10/2018 của Công ty CP cảng Đồng Nai về việc đề nghị Công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cầu cảng số 3 (Cầu cảng B3-15.000DWT) khu cảng Gò Dầu B tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng số 3 (Cầu cảng B3-15.000DWT), được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

X1

10039’02,2” N

107000’46,0” E

10038’58,6” N

107000’52,5” E

X2

10038’55,4” N

107000’46,0” E

10038’51,7” N

107000’52,4” E

X3

10038’55,4” N

107000’44,7” E

10038’51,7” N

107000’51,1” E

X4

10039’03,0” N

107000’44,7” E

10038’59,3” N

107000’51,1” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 10,3m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước tiếp giáp với khu nước trước cầu cảng số 3 và biên luồng, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

X4

10038’55,4” N

107000’44,7” E

10038’51,7” N

107000’51,1” E

X3

10039’03,0” N

107000’44,7” E

10038’59,3” N

107000’51,1” E

A3

10038’55,4” N

107000’41,9” E

10038’51,7” N

107000’48,4” E

A4

10038’56,3” N

107000’42,0” E

10038’52,7” N

107000’48,5” E

A5

10039’01,2” N

107000’42,9” E

10038’57,5” N

107000’49,4” E

A6

10039’03,6” N

107000’43,7” E

10038’59,9” N

107000’50,1” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 17,1m.

Số liệu độ sâu nêu trên căn cứ vào bình đồ độ sâu ký hiệu CĐN GDB03_10.2018 tỷ lệ 1/500 do Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt Nam Long đo đạc hoàn thành tháng 10 năm 2018.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty CP cảng Đồng Nai.

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Nam )