Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 08/11/2018.

Thứ Năm, 08/11/2018, 17:33 GMT+7

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,2m lúc 05h56, thấp nhất 1,3m lúc 14h33.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6. Biển động. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,8m lúc 03h36, thấp nhất 0,9m lúc 17h56.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa rào và dông rải rác ở ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,1m lúc 00h54, thấp nhất 0,4m lúc 18h48.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa rào và dông rải rác ở ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Riêng Hoàng Sa, có mưa vài nơi. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,1m lúc 22h29, thấp nhất 0,2m lúc 05h15.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa rào và dông rải rác ở ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,4m lúc 22h01, thấp nhất 0,4m lúc 05h21.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và rải rác có dông ở ven bờ. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,9m lúc 22h19, thấp nhất 0,5m lúc 05h38.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và rải rác có dông ở ven bờ. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,8m lúc 22h26, thấp nhất 0,7m lúc 06h08.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 5. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,9m lúc 23h51, thấp nhất 0,5m lúc 07h22.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 5. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 4,0m lúc 15h21, thấp nhất 0,8m lúc 08h37.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 5. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,9m lúc 02h39, thấp nhất 1,0m lúc 09h02.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,0m lúc 03h53, thấp nhất 0,3m lúc 12h08.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,1m lúc 04h09, thấp nhất 0,4m lúc 12h18.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 06h40, thấp nhất 0,5m lúc 20h43.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 04h44, thấp nhất 0,6m lúc 19h21.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 04h44, thấp nhất 0,6m lúc 19h21.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,3m lúc 06h05, thấp nhất 0,6m lúc 22h17.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 04h44, thấp nhất 0,6m lúc 19h21.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 06h40, thấp nhất 0,5m lúc 20h43.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,9m lúc 04h02, thấp nhất 0,3m lúc 21h45.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,2m lúc 06h34, thấp nhất 0,4m lúc 00h12.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 04h44, thấp nhất 0,6m lúc 19h21.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 144