Hỗ trợ kịp thời 206 thuyền viên, ngư dân thoát khỏi nguy hiểm trong tháng 10/2018

Thứ Hai, 05/11/2018, 16:55 GMT+7

TKCN tháng 10