Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 12/10/2018.

Thứ Sáu, 12/10/2018, 17:19 GMT+7

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,3m lúc 07h43, thấp nhất 1,2m lúc 16h59.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,7m lúc 04h56, thấp nhất 1,0m lúc 19h49.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,1m lúc 02h47, thấp nhất 0,4m lúc 20h41.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,1m lúc 23h59, thấp nhất 0,3m lúc 06h56.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,3m lúc 00h11, thấp nhất 0,4m lúc 06h45.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,9m lúc 23h54, thấp nhất 0,7m lúc 08h16.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 3-4. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,8m lúc 23h59, thấp nhất 0,8m lúc 07h38.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,8m lúc 01h32, thấp nhất 0,6m lúc 09h03.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,8m lúc 03h32, thấp nhất 0,9m lúc 10h18.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,8m lúc 04h09, thấp nhất 1,1m lúc 11h00.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,0m lúc 05h57, thấp nhất 0,4m lúc 13h49.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,1m lúc 05h57, thấp nhất 0,4m lúc 13h48.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 08h21, thấp nhất 0,5m lúc 00h23.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 05h57, thấp nhất 0,6m lúc 21h30.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 05h57, thấp nhất 0,6m lúc 21h30.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,2m lúc 07h57, thấp nhất 0,6m lúc 23h47.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 05h57, thấp nhất 0,6m lúc 21h30.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 08h21, thấp nhất 0,5m lúc 00h23.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,9m lúc 04h08, thấp nhất 0,2m lúc 21h57.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,3m lúc 08h10, thấp nhất 0,4m lúc 01h07.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 05h57, thấp nhất 0,6m lúc 21h30.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 163