Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 11/10/2018.

Thứ Năm, 11/10/2018, 17:42 GMT+7

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,0m lúc 07h15, thấp nhất 1,5m lúc 15h23.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,5m lúc 03h58, thấp nhất 1,2m lúc 19h10.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa rào và dông rải rác ở ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,2m lúc 01h56, thấp nhất 0,4m lúc 20h02.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa và dông rải rác ở ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,1m lúc 23h36, thấp nhất 0,3m lúc 06h05.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa rào và dông rải rác ở ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,3m lúc 00h11, thấp nhất 0,4m lúc 06h00.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4 – 5. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,8m lúc 23h32, thấp nhất 0,8m lúc 07h42.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4 – 5. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,8m lúc 23h50, thấp nhất 0,9m lúc 06h47.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4 – 5. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,8m lúc 01h21, thấp nhất 0,7m lúc 07h56.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4 – 5. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,9m lúc 03h04, thấp nhất 0,9m lúc 09h39.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4 – 5. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,9m lúc 03h46, thấp nhất 1,1m lúc 10h04.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,0m lúc 05h24, thấp nhất 0,4m lúc 12h53.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,1m lúc 05h06, thấp nhất 0,5m lúc 12h58.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 07h53, thấp nhất 0,5m lúc 00h12.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 05h18, thấp nhất 0,6m lúc 20h51.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 05h18, thấp nhất 0,6m lúc 20h51.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,2m lúc 07h18, thấp nhất 0,6m lúc 23h30.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 05h18, thấp nhất 0,6m lúc 20h51.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 07h53, thấp nhất 0,5m lúc 00h12.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,9m lúc 04h02, thấp nhất 0,2m lúc 21h51.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,2m lúc 07h53, thấp nhất 0,4m lúc 00h40.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Sóng biển cao 0,5-1,0m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 05h18, thấp nhất 0,6m lúc 20h51.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 163