Về việc chấm dứt hoạt động 16 phao báo hiệu khống chế khu vực thi công dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

Thứ Sáu, 05/10/2018, 18:04 GMT+7

 

HPG-143-20

18

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Đoạn luồng

: Lạch Huyện

Tọa độ địa lý

 

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

H1

20°48'27.8"

106°54'41.7"

20°48'24.2"

106°54'48.4"

H2

20°47'51.3"

106°54'52.8"

20°47'47.7"

106°54'59.5"

H3

20°47'03.0"

106°55'24.8"

20°46'59.4"

106°55'31.6"

H4

20°46'21.0"

106°55'57.4"

20°46'17.5"

106°56'04.2"

H5

20°45'39.1"

106°56'30.1"

20°45'35.5"

106°56'36.9"

H6

20°44'57.1"

106°57'02.7"

20°44'53.5"

106°57'09.5"

H7

20°44'15.1"

106°57'35.4"

20°44'11.5"

106°57'42.2"

H8

20°43'33.1"

106°58'08.0"

20°43'29.5"

106°58'14.8"

H9

20°42'51.1"

106°58'40.6"

20°42'47.5"

106°58'47.4"

H10

20°42'09.1"

106°59'13.3"

20°42'05.5"

106°59'20.0"

H11

20°41'27.1"

106°59'45.9"

20°41'23.5"

106°59'52.7"

H12

20°40'45.1"

107°00'18.5"

20°40'41.5"

107°00'25.3"

H13

20°40'33.3"

107°00'01.4"

20°40'29.7"

107°00'08.2"

H14

20°41'15.3"

106°59'28.8"

20°41'11.7"

106°59'35.5"

H15

20°41'57.3"

106°58'56.1"

20°41'53.7"

106°59'02.9"

H16

20°42'39.3"

106°58'23.5"

20°42'35.7"

106°58'30.3"

      Căn cứ báo cáo về việc thu hồi các phao báo hiệu khống chế khu vực thi công Dự án Đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ;

     Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: 16 phao báo hiệu khống chế khu vực thi công Dự án Đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng chấm dứt hoạt động từ ngày 05/10/2018.

        Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc )