Dự báo các trường hải dương phục vụ hoạt động khai thác T10-2018 (P1)

1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ

- Phía bắc vịnh: Dòng chảy qua eo Quỳnh Châu hướng về phía từ khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh chảy xuống phía nam Vịnh. Tốc độ trung bình khoảng 0,2 hải lý/giờ, lớn nhất 0,5 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển có xu hướng giảm dao động trong khoảng 28,1-29,5oC, trung bình 29,0oC.

- Phía nam vịnh: Dòng chảy từ khu vực biển Hải phòng - Quảng Ninh hướng về phía vùng  biển Nghệ An -Hà tĩnh và chảy ra khu vực cửa Vịnh. Tốc độ trung bình khoảng 0,1 hải lý/giờ, lớn nhất 0,4 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển có xu hướng giảm và dao động từ 28,9- 29,9oC, trung bình 29,3oC.

2. Vùng biển Quảng Trị đến Bình Thuận

Dòng chảy có hướng chảy từ vùng biển Quảng Trị đến Bình Thuận, khu vực Bình Thuận dòng chảy có hướng chảy ra ngoài khơi. Tốc độ dòng chảy trung bình 1,8 hải lý/giờ và lớn nhất đạt 3,0 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động trong khoảng 27,6-30,1oC, trung bình 28,7oC.

3.Vùng biển quần đảo Hoàng Sa và bắc Biển Đông

Dòng chảy chủ yếu có hướng từ phía kinh tuyến 117oE chảy về phía quần đảo Hoàng Sa. Tốc độ dòng chảy trung bình 0,6 hải lý/giờ, lớn nhât 1,6 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển có xu hướng giảm và dao động: 26,5-29,6oC, trung bình 27,5oC.

4. Vùng biển giữa Biển Đông

Tốc độ trung bình 0,9 hải lý/giờ, lớn nhất 2,8 hải lý/giờ. Khu vực KĐ:110o30-113o00’ VĐ: 11o30’-14o00; KĐ:114o00-116o00’ VĐ: 12o30’-14o00 xuất hiện xoáy thuận. Nhiệt độ nước biển giảm nhẹ và dao động trong khoảng 26,8 - 30,0oC, trung bình 28,9oC.

5. Vùng biển quần đảo Trường Sa và Nam Biển Đông

Tốc độ dòng chảy trung bình 0,5 hải lý/giờ, lớn nhất 1,1 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng: 27,0- 32,3oC, trung bình 28,9oC.

6. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau

Dòng chảy khu vực ven bờ bị xáo trộn, khu vực ngoài khơi dòng chảy hướng xuống phía nam. Tốc độ trung bình khoảng 0,3 hải lý/giờ, lớn nhất đạt khoảng 2,3 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 27,2- 30,6oC, trung bình 29,5oC.

 7. Vùng biển Tây Nam Bộ

Khu vực ven bờ dòng chảy hầu hết có hướng từ Phú Quốc đến Cà Mau, tốc độ dòng chảy trung bình 0,1 hải lý/giờ và lớn nhất 0,4 hải lý. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 29,2- 30,7oC, trung bình 29,9oC.

(Nguồn Viện nghiên cứu Hải sản)