Hỗ trợ kịp thời 113 thuyền viên, ngư dân thoát khỏi nguy hiểm trong tháng 9/2018

Thứ Ba, 02/10/2018, 14:15 GMT+7

Tổng hợp TKCN tháng 9