Thông báo chuyển đổi thành công vệ tinh Inmarsat thế hệ thứ 4 của trạm cổng Inmarsat Việt Nam

Thứ Hai, 22/10/2018, 11:32 GMT+7

Kính gửi: Qúy khách hàng

Công ty VISHIPEL đã phối hợp với Inmarsat thực hiện chuyển đổi thành công trạm cổng Inmarsat của Việt Nam (Đài LES Hải Phòng) sang vùng phủ sóng APAC (POR), vùng phủ sóng của vệ tinh thế hệ thứ 4. Công ty VISHIPEL thông báo đến Quý Khách hàng mã truy cập dịch vụ của Đài LES Hải Phòng (LES access code): 230.

  • Ngoài mã truy cập mới nêu trên, các thủ tục gửi điện Email, SMS, Fax Inmarsat-C/mini-C qua Đài LES Hải Phòng không thay đổi.
  • Đối với bản tin an toàn hàng hải (MSI) và tìm kiếm cứu nạn (SAR): các tàu tiếp tục thu và đọc các bản tin an toàn hàng hải từ Đài LES Hải Phòng với mã truy cập 230.

Thông tin chi tiết, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ:

Đài Thông tin vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng (Đài LES Hải Phòng)

  • Tel: +84-(0)-225.3880114;
  • Fax: +84-(0)-225.3981615
  • Email: les support@vishipel.com.vn hoặc service@hples.com.vn

Trân trọng cảm ơn!