Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 14/08/2018.

Thứ Sáu, 14/09/2018, 17:06 GMT+7

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,1m lúc 09h02, thấp nhất 1,4m lúc 18h18.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,3m lúc 05h52, thấp nhất 1,3m lúc 21h30.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,1m lúc 03h48, thấp nhất 0,5m lúc 22h05.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4-5, khu vực Hoàng Sa ngày mai tăng lên cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,0m lúc 23h59, thấp nhất 0,4m lúc 08h04.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,2m lúc 00h44, thấp nhất 0,6m lúc 08h04.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa 4-10 km. Gió tây nam cấp 5, khu vực Trường Sa từ ngày mai tăng lên cấp 6, giật cấp 7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,7m lúc 00h45, thấp nhất 0,8m lúc 08h44.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 5. Sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,6m lúc 01h20, thấp nhất 0,9m lúc 08h51.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, từ mai tăng lên cấp 6, giật cấp 7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,7m lúc 03h36, thấp nhất 0,8m lúc 10h33.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, từ mai tăng lên cấp 6, giật cấp 7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,7m lúc 04h58, thấp nhất 1,2m lúc 11h31.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, từ mai tăng lên cấp 6, giật cấp 7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,6m lúc 05h17, thấp nhất 1,2m lúc 12h29.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5-1,5m.
Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,0m lúc 08h12, thấp nhất 0,4m lúc 15h08.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,0m lúc 07h32, thấp nhất 0,4m lúc 00h14.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 09h29, thấp nhất 0,6m lúc 01h52.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 14h23, thấp nhất 0,7m lúc 22h32.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 14h23, thấp nhất 0,7m lúc 22h32.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,2m lúc 09h22, thấp nhất 0,6m lúc 23h59.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 14h23, thấp nhất 0,7m lúc 22h32.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 09h29, thấp nhất 0,6m lúc 01h52.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,8m lúc 04h15, thấp nhất 0,2m lúc 22h02.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,2m lúc 09h40, thấp nhất 0,4m lúc 02h03.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 14h23, thấp nhất 0,7m lúc 22h32.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 167