Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa

Thứ Năm, 13/09/2018, 15:44 GMT+7

THA-27-2018

 

Vùng biển

: Thanh Hoá

Tên luồng

: Nghi Sơn

            Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 11/9/2018;

 Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" hải đồ như sau:

1. Luồng tàu

           Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 120m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải:

          - Đoạn từ phao số 0 đến vùng quay tàu bến số 2, độ sâu đạt: -9,4m (âm chín mét tư).

          Lưu ý: Dải cạn nằm về phía biên phải luồng có chiều dài khoảng 500m, từ thượng lưu phao số 1 khoảng 770m đến hạ lưu phao số 3 khoảng 360m, có độ sâu hạn chế từ -8,1m đến -9,3m, khu vực rộng nhất lấn luồng khoảng 15m;

          - Đoạn từ vùng quay tàu bến số 1 đến vùng quay tàu trước bến số 3, 4, 5 độ sâu đạt: -10,9m (âm mười mét chín).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -9,5m, tại khu vực phao N14 cách phao N14 về phía Đông Bắc khoảng 60m, khu vực rộng nhất lấn luồng khoảng 45m. 

2. Vùng quay tàu

a. Vùng quay tàu bến số 2:

        Trong phạm vi vùng quay tàu trước bến số 2 cảng Nghi Sơn, được giới hạn bởi đường tròn bán kính 150m,  tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 19°18'24.7"

 105°49'02.6"

 19°18'21.1"

 105°49'09.4"

        Độ sâu đạt: -10,6m (âm mười mét sáu).

b. Vùng quay tàu bến số 1:

        Trong phạm vi vùng quay tàu bến số 1 cảng Nghi Sơn, được giới hạn bởi các điểm có toạ độ:

Tên điểm

Toạ độ hệ VN-2000

Toạ độ hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

BT10

19°18'29.2"

105°48'58.2"

19°18'25.6"

105°49'04.9"

BT11

19°18'36.1"

105°48'55.4"

19°18'32.5"

105°49'02.1"

C

19°18'38.1"

105°49'00.5"

19°18'34.5"

105°49'07.2"

B

19°18'31.0"

105°49'03.3"

19°18'27.4"

105°49'10.0"

Độ sâu đạt: -8,0m (âm tám mét).

c. Vùng quay tàu trước bến số 3, 4,5:

        Trong phạm vi vùng quay tàu trước bến số 3, 4, 5 cảng Nghi Sơn được giới hạn bởi đường tròn bán kính 167,5m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

19°18'51.9"

105°48'50.0"

19°18'48.3"

105°48'56.7"

        Độ sâu đạt: -10,4m (âm mười mét bốn).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -9,4m, cách phao N14 về phía Đông Bắc khoảng 40m, khu vực rộng nhất lấn vào vũng quay khoảng 12m. 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

         Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải vào cảng Nghi Sơn - Thanh Hoá đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật:VN50012, VN4N0012, VN40013, VN4N0013;

(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)