Về khu vực thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến số 2 cảng VIP GREENPORT năm 2018

Thứ Tư, 12/09/2018, 07:53 GMT+7

HPG-137-2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Bạch Đằng

        Căn cứ đề nghị công bố thông báo hàng hải số 82/CV –VIPGREEN ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Công ty Cổ phần cảng Xanh Vip; Văn bản chập thuận phương tiện hoạt động thi công số 1578/CVHHHP-PC ngày 29/8/2018 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo khu vực thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến số 2 cảng Vip Greenport năm 2018 được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

G2

 20°49'46.6"

 106°47'49.0"

 20°49'43.0"

 106°47'55.8"

G1

 20°49'47.8"

 106°47'49.9"

 20°49'44.2"

 106°47'56.6"

NV8

 20°49'51.5"

 106°47'12.2"

 20°49'47.9"

 106°47'19.0"

NV1

 20°49'50.3"

 106°47'11.3"

 20°49'46.7"

 106°47'18.1"

 

         - Các phương tiện tham gia thi công:

Stt

Tên phương tiện

Chủng loại

Thời gian thi công

1

HP-3382

 

Ponton

 

 

Từ ngày 12/9/2018 đến ngày 14/10/2018

2

HP-0930

3

HP-3475

4

HP 4430

Sà lan

 

Từ ngày 12/9/2018 đến ngày 14/10/2018

5

HP 4274

6

HD 1956

7

NĐ 2857

8

HP 4254

9

HP 4114

 

Sà lan

 

Từ ngày 12/9/2018 đến ngày 02/10/2018

10

HP 4164

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)