Về việc phục hồi hoạt động các phao báo hiệu số 9, 9B, 10, 12, 13 luồng hàng hải Lệ Môn - Thanh Hóa

Thứ Ba, 11/09/2018, 07:51 GMT+7

THA - 26 - 2018

Vùng biển   : Thanh Hóa

Tên luồng   : Lệ Môn

Tên báo hiệu : Phao 9, 9B, 10, 12, 13

Tọa độ địa lý :

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

9

19°46'38.2"

105°54'08.5"

19°46'34.6"

105°54'15.3"

9B

19°46'30.3"

105°53'43.1"

19°46'26.7"

105°53'49.9"

10

19°46'18.4"

105°52'45.4"

19°46'14.8"

105°52'52.1"

12

19°46'13.1"

105°52'02.6"

19°46'09.6"

105°52'09.3"

13

19°47'21.8"

105°49'53.8"

19°47'18.2"

105°50'00.6"

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc khắc phục sự cố các phao số 9, 9B, 10, 12, 13 luồng hàng hải Lệ Môn - Thanh Hóa.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao báo hiệu số 9, 9B, 10, 12, 13 luồng hàng hải Lệ Môn đã được phục hồi hoạt động theo các đặc tính đã thông báo hàng hải.

  Các thông báo hàng hải số: 272(T)/2018/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 31 tháng 8 năm 2018; 273/(T)/2018/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 01 tháng 9 năm 2018; 274/(T)/2018/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 02 tháng 9 năm 2018  không còn hiệu lực.
(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)