Dự báo các trường hải dương phục vụ hoạt động khai thác T9-2018 (P1)

1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ

- Phía bắc vịnh: Dòng chảy từ phía nam Vịnh hướng về phía vùng biển Quảng Ninh- Hải Phòng đến và hướng lên phía bắc Vịnh. Tốc độ trung bình khoảng 0,3 hải lý/giờ, lớn nhất 0,7 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng 27,9-29,5oC, trung bình 28,8oC.

- Phía nam vịnh: Dòng chảy khu vực cửa vịnh chảy vào, hướng lên phía bắc  Vịnh. Tốc độ trung bình khoảng 0,3 hải lý/giờ, lớn nhất 0,8 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển có xu hướng tăng và dao động từ 27,9- 29,4oC, trung bình 28,8oC.

2. Vùng biển Quảng Trị đến Bình Thuận:

Dòng chảy có hướng chảy từ vùng biển Quảng Trị đến Bình Thuận, khu vực Bình Thuận dòng chảy có hướng chảy ra ngoài khơi. Tốc độ dòng chảy trung bình 1,2 hải lý/giờ và lớn nhất đạt 2,8 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động trong khoảng 25,1-29,8oC, trung bình 27,1oC. Vùng ven bờ từ Phan Thiết đến Quảng Ngãi xuất hiện các vùng nước có nhiệt độ thấp (thấp nhất: 25,1oC), cho thấy vùng nước trồi Nam Trung bộ đang hoạt động mạnh trở lại, đây chính là điều kiện thuận lợi hình thành nên các ngư trường khai thác cho năng suất đánh bắt cao ở vùng biển này.

3.Vùng biển quần đảo Hoàng Sa và bắc Biển Đông: Tốc độ dòng chảy trung bình 0,5 hải lý/giờ, lớn nhât 1,3 hải lý/giờ, khu vực KĐ:113o00-116o00’ VĐ: 17o10’-20o00 xuất hiện xoáy thuận. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng: 26,0-29,1oC, trung bình 27,7oC.

4. Vùng biển giữa Biển Đông: Dòng chảy từ khu vực giữa Biển Đông chảy vào với tốc độ trung bình 0,5 hải lý/giờ, lớn nhất 3,1 hải lý/giờ. Khu vực KĐ:111o00-113o00’ VĐ: 09o00’-15o00 xuất hiện xoáy thuận. Nhiệt độ nước biển giảm nhẹ và dao động trong khoảng 26,3 - 28,1oC, trung bình 27,3oC.

5. Vùng biển quần đảo Trường Sa và Nam Biển Đông: Dòng chảy chủ yếu chảy theo hướng đông và đông bắc với tốc độ trung bình 0,4  hải lý/giờ, lớn nhất 1,3 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng: 27,3- 32,3oC, trung bình 29,8oC.

6. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau

Dòng chảy có hướng từ Cà Mau đến Bình Thuận với tốc độ trung bình khoảng 0,8 hải lý/giờ, lớn nhất đạt khoảng 2,6 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 25,6- 30,0oC, trung bình 29,1oC.

 7. Vùng biển Tây Nam Bộ

Khu vực ven bờ dòng chảy hầu hết có hướng từ Phú Quốc đến Cà Mau, tốc độ dòng chảy trung bình 0,3 hải lý/giờ và lớn nhất 0,3 hải lý. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 28,3- 29,9oC, trung bình 29,3oC.

(Nguồn Viện nghiên cứu Hải sản)