Dự báo thời tiết biển cho 24 giờ kể từ 19 giờ ngày 10/08/2018

Thứ Sáu, 10/08/2018, 18:07 GMT+7

Tình hình chung: Vào lúc 13 giờ ngày 10/08/2018 một dải hội tụ nhiệt đới trải dọc từ 19 – 21 độ Vĩ Bắc kết nối với vùng áp thấp nhiệt đới có vị trí ở vào khoảng 19.6 độ Vĩ Bắc, 111.2 độ Kinh Đông. Gió Tây Nam cường độ mạnh lan khắp khu vực Nam Biển Đông.
Bắc Vịnh Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 4-5. Biển động nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.
Nam Vịnh Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.
Khu vực Cảng Hải Phòng: Có mây, mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 3-4. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.
Vùng biển từ Đà Nẵng đến Cam Ranh: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4-5. Biển động nhẹ.
Vùng biển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.
Vịnh Thái Lan: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4 – 5. Biển động nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.
Vùng biển Quảng Đông - Trung Quốc: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.
Khu vực Bắc Biển Đông: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5. Biển động nhẹ; phía Tây Bắc có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.
Khu vực Giữa và Nam Biển đông: Có mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.
Khu vực quần đảo Hoàng Sa: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5. Biển động nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.
Khu vực quần đảo Trường Sa: Có mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.
Vùng biển Bunguran: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Nam đến Tây Nam cấp 5. Biển động nhẹ.