Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cửa Gianh - Quảng Bình

Thứ Sáu, 10/08/2018, 09:30 GMT+7

QBH - 09 - 2018

Vùng biển               :  Quảng Bình

Tên luồng               :  Cửa Gianh

Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Cửa Gianh - Quảng Bình do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 08/8/2018; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Gianh - Quảng Bình như sau:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt: -3,3m (âm ba mét ba).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -2,9m, tại khu vực giữa phao 5 và phao 7, nằm về phía biên phải luồng, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 12m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Gianh đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50023, VN4S0023;

(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)